forside | aktuelt | udgivelser | køb | kontakt
 
 
 
trykfejl


Trykfejl

Matematik i virkeligheden
Side 37: Stjerner mangler: u1(p,q*), u2(p*,q)
Side 49: a og c i Excelark
Side 77: Første teststørrelse er T=175824. Næste er T=1,14
Side 81: 95% konfidensinterval i stedet for 5%
Side 87: t-fordelingen er forkert at bruge i meningsmålinger
Side 191: Der står et lambda i stedet for A
Side 192: Det står lambda i stedet for A nogle steder. Summation fra k=0 i stedet for k=1 flere steder

Matematik i virkeligheden. Bind 1
Side 87. 3 mandater til A og 1 til B. 13 i stedet for 4,3

Sandsynlighedsregning og statistik
Side 53-54: "Fælles" frekvensfunktion (joint distributation) i stedet for "samlede"
Side 57: En sum af uafhængige basisbinomialfordelinger
Side 68: Opgave 12: Pige i stedet for mand
Side 94: t-fordelingen er forkert at bruge i meningsmålinger
Side 99: Værdi for chi-i-anden forkert: X^2(0,05)13-1 = 21,026
Side 100: m-r i stedet for k-r
Side 102: Teststørrelsen giver 175824

Basale beviser
Side 39: Byt rundt på f'(x0) og f(x0) i iterationsformlen øverst og nederst
Side 53: B(y) i stedet for B(x)

Matematik i virkeligheden. Bind 2
Side 255: C = ... (m z prik ... skal være m z prik i anden (fejl to steder på siden)

Basal matematik
Side 33: En af potensregnereglerne er forkert: Der skal stå: (ab)^p = a^p*b^p